Udgivelser

Publikationer, der er udgivet af Tænketanken for Forfulgte Kristne - alene eller i samarbejde med andre. ​

 • Godt begyndt, men ikke halvt fuldendt. Tros- og religionsfrihed i dansk udviklingspolitik.
  ​Forhenværende ambassadør og medlem af tænketankens bestyrelse, Birger Riis-Jørgensen, giver i denne udgivelse et overblik over arbejdet med tros- og religionsfrihed i dansk udviklingspolitik. Udgivelsen ender med at tilføje nogle anbefalinger, som hele tænketanken står bag – nemlig:
  ​1) at vi finder det meget positivt at tros- og religionsfriheden nu direkte omtales som en integreret del af menneskerettighederne i dansk udenrigspolitik,
  ​2) at vi glæder os over etableringen af en særlig enhed i Udenrigsministeriet med fokus på tros- og religionsfrihed og over det positive samarbejde med denne enhed,
  ​3) at vi hilser det velkomment, at tros- og religionsfrihed nu formelt indgår som en del af Danidas grundlag for tildeling af udviklingsbistand,
  ​4) at det er positivt, at der er tildelt Center for Kirkeligt Udviklingsarbejde en årlig bevilling på 5 mio. kr. hvor tros- og religionsfriheden særligt er i fokus,
  ​5) men at der er et betydeligt »forbedringspotentiale« i forhold til at integrere tros- og religionsfrihed bredere i dansk udviklingsbistand.
  ​(Udgivet februar 2023 i samarbejde med Det Danske Bibelselskab.)

Tænketanken for Forfulgte Kristne

Vores formål er at formidle dokumenteret viden om overtrædelser og krænkelser af religionsfriheden nationalt såvel som internationalt.

​At have fokus på religiøst forfulgtes vilkår med særligt henblik på forfulgte kristne.

At hjælpe menigheder og øvrige til at udvise solidaritet med og støtte til forfulgte kristne og at anbefale konkrete handlemuligheder.

Kontakt os

​Tænketanken for Forfulgte Kristne

E-mail: info@tffk.dk