Foredragsliste​

​Tænketankens formand, bestyrelse og medlemmer holder gerne foredrag.

​Transportudgifter afregnes med foredragsholderen. Honorar går til tænketankens arbejde.

​F​orfulgte kristne

​Hvad kan vi i folkekirken gøre for at støtte forfulgte kristne?

På baggrund af aktuelle rapporter om situationen for forfulgte kristne og andre religiøst forfulgte, og ud fra fortællinger om mennesker, der forfølges på grund af deres kristne tro, overvejes muligheder for støtte til de forfulgte fra folkekirkens menigheder.

Hvor​for er det vigtigt at holde fokus på forfulgte kristne?

Kampen for religiøst forfulgte er en del af kampen for retfærdighed i verden. Hvorfor har vi som kristne en særlig forpligtelse til at støtte forfulgte kristne?

Biskop Emeritus Karsten Nissen

Mail: karstennissen46@gmail.com

H​vad kan Folkekirken gøre?​

​Det armenske folkemord

Med udgangspunkt i folkedrabet på armenierne i Vestarmenien (nuværende østlige Tyrkiet) ses på situationen for forfulgte kristne under muslimsk herredømme – bl.a. i Pakistan og Iran.

Hvorfor forfølges kristne?

En teologisk refleksion om kristne som Kristi repræsentanter – underlagt forudsigelsen om, at det skal gå dem som deres Herre.

Husk dem, der forfølges

Forfølgelse af kristne har altid været et tema – helt fra Apostlenes dage. Hebræerbrevets ukendte forfatter formaner læserne til at huske, dem, der forfølges. I dette foredrag vil vi sætte fokus på nogle af de største brændpunkter i verden, hvor kristne forfølges – Indien, Kina, Nordkorea; Iran; Somalia – og i forlængelse heraf se på, hvordan vi som kristne i den frie verden kan huske – og støtte – forfulgte kristne.

Sognepræst Jørgen Peder Jørgensen

Mail: joej@km.dk Telefon: 40 42 19 42

Hvad kan EU gøre?

Kampen mod Kristenforfølgelse

Hvad kan man forvente af EU’s 27 medlemsstater – sammen og individuelt? Hvad gøres? Hvad sker ikke? Og hvorfor?

Ambassadør Birger Riis Jørgensen

Mail: brj@tffk.dk Telefon: 61 42 72 32

Mangel på religionsfrihed – udbredelse og betydning

Ifølge den seneste rapport fra PEW Research Center steg andelen af lande i verden med et »højt« eller »meget højt« niveau for regeringsbegrænsninger i religions- og trosfriheden fra 25 til 28. Tallet kan forekomme beskedent, men gruppen tæller nogle af de folkerigeste lande i verden og omfatter derfor mere end tre fjerdele af jordens befolkning. For en stor og stigende del af jordens befolkning er der dermed begrænsede muligheder for at praktisere religion efter eget valg, skifte tro – eller helt at lade være med at tro.

Med udgangspunkt i mit personlige møde med kristne, der lever i samfund, hvor religionsfriheden er under pres, vil jeg tegne et billede af, hvad denne mangel på religionsfrihed betyder for det enkelte menneskes liv. Desuden giver jeg et bud på, hvordan kirken kan give stemme til religiøst forfulgte minoriteter.

Fakultetsleder Thomas B. Mikkelsen

Mail: tbm@teologi.dk Telefon: 60 10 78 80

Arm​enien: Folkedrab og sammenhæng

Folk og kirke i Armenien

På baggrund af en rejse rundt i Armenien i foråret 2017 fortælles i ord og billeder om sammenhængen mellem folk og kirke i dette særlige land, som til alle sider er omgivet af muslimske samfund.

De kristne i Tyrkiet før og nu

Lysbilledforedrag om de forladte hulekirker i Kappadokien og andre steder i Lilleasien. Hvad er der blevet af de kristne menigheder efter Atatürks reformer i omkring 1920? Og hvad er grunden til, at de forlod deres kirker? Hvordan er de kristnes forhold i det nuværende Tyrkiet?

Biskop Emeritus Kresten Drejergaard

Mail: kd@km.dk Telefon: 40 26 30 24​

Tænketanken for Forfulgte Kristne

Vores formål er at formidle dokumenteret viden om overtrædelser og krænkelser af religionsfriheden nationalt såvel som internationalt.

​At have fokus på religiøst forfulgtes vilkår med særligt henblik på forfulgte kristne.

At hjælpe menigheder og øvrige til at udvise solidaritet med og støtte til forfulgte kristne og at anbefale konkrete handlemuligheder.

Kontakt os

​Tænketanken for Forfulgte Kristne

E-mail: info@tffk.dk