Tænketanken for Forfulgte Kristne

Læs mere her

Vores formål er at formidle viden om forfulgte kristne

Tænketanken for Forfulgte Kristne

Læs mere her

Vores formål er at formidle viden om forfulgte kristne

Tænketanken for Forfulgte Kristne

Læs mere her

Vores formål er at formidle viden om forfulgte kristne

Kampen for forfulgte kristne er også en del af kampen for retfærdighed i verden.

Nyheder og begivenheder rundt omkring i verden

Forfølgelsen af de kristne i Mellemøsten er steget i det seneste årti.

Det gælder blandt andet for lande som Irak og Syrien. 

I flere geografiske områder er niveauet af forfølgelse tæt på at opfylde FN-konventionens definition af folkedrab, dvs. at de kristne enten er blevet slået ihjel, fordrevet, eller har fået så vanskelige livsbetingelser, at de ikke kan overleve.

Se vores oversigt over rapporter og artikler

Gennem rapporter og analyser får man dokumenteret viden om forfulgte kristne i forskellige lande og områder.

Vi har samlet nogle af disse rapporter sammen med artikler og indlæg skrevet af tænketankens medlemmer.

”Godt begyndt, men ikke halvt fuldendt”:
​Ny udgivelse om tros- og religionsfrihed i dansk udviklingspolitik

Tænketanken for Forfulgte Kristne har i samarbejde med Det Danske Bibelselskab udgivet publikationen ”Godt begyndt, men ikke halvt fuldendt”, hvor forhenværende ambassadør og medlem af Tænketankens bestyrelse, Birger Riis-Jørgensen, giver et overblik over arbejdet med tros- og religionsfrihed i dansk udviklingspolitik.

I forordet skriver Tænketankens formand, Peter Fischer-Møller: ”I mange år har religionsfriheden været ret usynlig i dansk udenrigspolitik, men i 2018 blev religionsfriheden for første gang nævnt som en integreret del af menneskerettighederne og som et aspekt, der skulle indgå i den rettighedsbaserede tilgang, som nogle år forinden var blevet formuleret som en del af grundlaget for dansk udviklingspolitik og udviklingsstøtte. I 2021 blev religionsfriheden også skrevet ind i retningslinjerne for DANIDA’s virksomhed.

Hvordan går det så med den således synliggjorte religionsfrihed i dansk udviklingspolitik? Om det blev der i 2022 af Nordic Consulting Group under ledelse af Anne-Lise Clausen udfærdiget et »desk review«, som dokumenterede, at religionsfriheden måske nok på papiret er trukket ud i lyset, men at denne frihedsrettighed endnu kun i meget beskedent omfang bliver direkte inddraget i det danske udviklingsarbejde.”

I den nye publikation gennemgår Birger Riis-Jørgensen resultaterne, der præsenteres i Anne-Lise Clausens desk-review, der bygger på en kortlægning af i alt 275 bistandsprogrammer og -projekter, der er igangsat siden 2018. Kortlægningen viste overordnet, at indsatsen for at fremme religions- og trosfrihed i et eller andet omfang har været et element i 49 af disse programmer og projekter. 

Tænketanken for Forfulgte Kristne støtter og kæmper for forfulgte kristne, men det sker inden for rammerne af den fælles kamp for tros- og religionsfrihed som en universel menneskerettighed for alle.

Tænketanken for Forfulgte Kristne

Vores formål er at formidle dokumenteret viden om overtrædelser og krænkelser af religionsfriheden nationalt såvel som internationalt.

​At have fokus på religiøst forfulgtes vilkår med særligt henblik på forfulgte kristne.

At hjælpe menigheder og øvrige til at udvise solidaritet med og støtte til forfulgte kristne og at anbefale konkrete handlemuligheder.

Kontakt os

​Tænketanken for Forfulgte Kristne

E-mail: info@tffk.dk