Tænketanken for Forfulgte Kristne

Læs mere her

Vores formål er at formidle viden om forfulgte kristne

Tænketanken for Forfulgte Kristne

Læs mere her

Vores formål er at formidle viden om forfulgte kristne

Tænketanken for Forfulgte Kristne

Læs mere her

Vores formål er at formidle viden om forfulgte kristne

Kampen for forfulgte kristne er også en del af kampen for retfærdighed i verden.

Nyheder og begivenheder rundt omkring i verden

Forfølgelsen af de kristne i Mellemøsten er steget i det seneste årti.

Det gælder blandt andet for lande som Irak og Syrien. 

I flere geografiske områder er niveauet af forfølgelse tæt på at opfylde FN-konventionens definition af folkedrab, dvs. at de kristne enten er blevet slået ihjel, fordrevet, eller har fået så vanskelige livsbetingelser, at de ikke kan overleve.

Se vores oversigt over rapporter og artikler

Gennem rapporter og analyser får man dokumenteret viden om forfulgte kristne i forskellige lande og områder.

Vi har samlet nogle af disse rapporter sammen med artikler og indlæg skrevet af tænketankens medlemmer.

Ny udgivelse sætter fokus på Danmarks ansvar for forfulgte kristne

Over hele verden forfølges religiøse minoriteter på grund af deres tro. Sådan har det været siden oldtiden, og sådan er det i dag. Dette gælder også for kristne, som på verdensplan er den mest forfulgte religiøse gruppe. 

Aktuelt er problemet større end nogensinde med rapporter om forfølgelse i så forskellige regioner som Nordafrika, Mellemøsten, Centralasien og Sydamerika. Alligevel undervurderes omfanget. Således anslår kun 30 % af de adspurgte i ny Megafon-undersøgelse, at forfølgelse af kristne udgør et stort problem. 

Undersøgelsen af danskernes viden om forfølgelse af kristne og andre religiøse minoriteter er blevet til på baggrund af 1.006 interviews blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning. 

I denne udgivelse præsenterer Tænketanken for Forfulgte Kristne resultatet. Præsentationen følges af række konkrete anbefalinger til politikere, medier og kirkesamfund samt dybdegående artikler om emnet med bl.a. analyser af dansk udviklingspolitik og vidnesbyrd fra Sri Lanka. 

Problematikken er ikke ny, men kalder på øget bevågenhed og handling fra et samfund som det danske. Udgivelsen kan købes for 40 kr. på www.bibelselskabet.dk​

Tænketanken for Forfulgte Kristne støtter og kæmper for forfulgte kristne, men det sker inden for rammerne af den fælles kamp for tros- og religionsfrihed som en universel menneskerettighed for alle.

Tænketanken for Forfulgte Kristne

Vores formål er at formidle dokumenteret viden om overtrædelser og krænkelser af religionsfriheden nationalt såvel som internationalt.

​At have fokus på religiøst forfulgtes vilkår med særligt henblik på forfulgte kristne.

At hjælpe menigheder og øvrige til at udvise solidaritet med og støtte til forfulgte kristne og at anbefale konkrete handlemuligheder.

Kontakt os

​Tænketanken for Forfulgte Kristne

Telefon: 40 15 84 37

E-mail: info@tffk.dk