​Forslag til liturgi til forbønsgudstjeneste 1

Februar 2022

Præludium

Salme: fx DDS 356 ’Almagts Gud, velsignet vær’

Hilsen

Indledningskollekt/bøn

Læsning (evt. Salmernes Bog, Salme 7 v. 2-3 og 11-18 el. Salme 28 eller Salme 88)

Trosbekendelse

Salme: fx DDS 45 ’Jeg går i fare, hvor jeg går’

Evangelium (evt. Matt. 5,1-12 el. Matt 25,31-40)

Refleksion

Lystænding (for alle dem der lider og er på flugt)

Salme: fx DDS 36 ’Befal du dine veje’

Fadervor

Velsignelse

Salme: fx DDS 634 ’Du ved det nok, mit hjerte’

Postludium

Indledningskollekt/bøn

Herre Gud, himmelske fader, du er en fredens Gud og ikke en krigens Gud. Vi beder dig for det ukrainske folk og den ukrainske kirke. Uvished om fremtiden for den enkelte og for landet fører til kaos og forvirring. Vi og andre har mange modstridende følelser og tanker. Vi beder om, at du må skænke fred til den enkelte og visdom til den ukrainske kirke i denne vanskelige og uforudsigelige situation.

Jesus Kristus, du som bar et kors og ikke et sværd. Med dit liv mindede du os om, at vold ikke skal mødes med vold men med bøn og forbøn - endda for fjender. Med din død viste du en så stor kærlighed til dine venner, at du satte livet til for dem. Vi beder dig: Åbn vores øjne og hjerter for hvordan vi kan vise kærlighed til dem, der lider nød og er afhængige af os. Lad os handle med fred og kærlighed mod venner såvel som mod fjender.

Helligånd, du som kender hjerter og tanker: Vi beder om at beslutningstageres samvittigheder må være åbne for freden og forsoningen mellem mennesker og folk. Vi beder om, at det ikke må være dødens og tomhedens ånd, der bestemmer menneskers liv og skæbne, men at det må være livets og forsoningens Ånd, som leder os og alle.

Amen.

Hent liturgi som pdf-fil

Forslag til kirkebøn i danske folkekirker

Fastelavns søndag 27. februar 2022

Anledning

På trods af de seneste ugers diplomatiske anstrengelser har Ruslands præsident Putin natten til torsdag d. 24. februar beordret militær invasion af nabolandet Ukraine. Store lidelser ligger forud for Ukraines befolkning, og mange mennesker - også i Danmark - føler bekymring og frygt for situationen. Vi opfordrer derfor til at inkludere en speciel forbøn for situationen i Ukraine ved den kommende søndags kirkebøn, med indgangen til fastetidens vente- og forberedelsestid.

Bøn

Herre Gud, himmelske fader, du er en fredens Gud og ikke en krigens Gud. Vi beder dig for det ukrainske folk og den ukrainske kirke. Uvished om fremtiden for den enkelte og for landet fører til kaos og forvirring. Vi og andre har mange modstridende følelser og tanker. Vi beder om, at du må skænke fred til den enkelte og visdom til den ukrainske kirke i denne vanskelige og uforudsigelige situation.

Jesus Kristus, du som bar et kors og ikke et sværd. Med dit liv mindede du os om, at vold ikke skal mødes med vold men med bøn og forbøn - endda for fjender. Med din død viste du en så stor kærlighed til dine venner, at du satte livet til for dem. Vi beder dig: Åbn vores øjne og hjerter for hvordan vi kan vise kærlighed til dem, der lider nød og er afhængige af os. Lad os handle med fred og kærlighed mod venner såvel som mod fjender.

Helligånd, du som kender hjerter og tanker: Vi beder om at beslutningstageres samvittigheder må være åbne for freden og forsoningen mellem mennesker og folk. Vi beder om, at det ikke må være dødens og tomhedens ånd, der bestemmer menneskers liv og skæbne, men at det må være livets og forsoningens Ånd, som leder os og alle.

Amen. 

Hent kirkebøn som pdf-fil

Tænketanken for Forfulgte Kristne

Vores formål er at formidle dokumenteret viden om overtrædelser og krænkelser af religionsfriheden nationalt såvel som internationalt.

​At have fokus på religiøst forfulgtes vilkår med særligt henblik på forfulgte kristne.

At hjælpe menigheder og øvrige til at udvise solidaritet med og støtte til forfulgte kristne og at anbefale konkrete handlemuligheder.

Kontakt os

​Tænketanken for Forfulgte Kristne

E-mail: info@tffk.dk