Rapporter

Tænketanken for Forfulgte Kristnes arbejde hviler på klassiske faglige værdier, som korrekt brug af kilder og tekstreferencer, gennemsigtig argumentation, metodisk stringens, det bedste arguments ret, kontekstuel forståelse, nuancering og perspektivering osv.

I vores arbejde lægger vi især vægt på følgende kilder:

  • Pew Research Center
  • ​Europa-Parlamentet og lignende institutioner
  • ​United States Commission on International Religious Freedom
  • Videnskabelige artikler og udgivelser

På tænketankens hjemmeside vil vi løbende henvise til rapporter og dokumenter fra andre troværdige kilder. Indholdet i disse rapporter er dog typisk ikke verificeret af Tænketanken for Forfulgte Kristne.​

Tænketanken for Forfulgte Kristne

Vores formål er at formidle dokumenteret viden om overtrædelser og krænkelser af religionsfriheden nationalt såvel som internationalt.

​At have fokus på religiøst forfulgtes vilkår med særligt henblik på forfulgte kristne.

At hjælpe menigheder og øvrige til at udvise solidaritet med og støtte til forfulgte kristne og at anbefale konkrete handlemuligheder.

Kontakt os

​Tænketanken for Forfulgte Kristne

E-mail: info@tffk.dk